Naar de navigatie

  • Stad: Kop van Zuid RotterdamStad: Kop van Zuid Rotterdam
  • Architectuur: Korte Voorhout 7, Den HaagArchitectuur: Korte Voorhout 7, Den Haag
  • Landschap: Ruimte voor de Rivier, MunninkenhankLandschap: Ruimte voor de Rivier, Munninkenhank
  • Mobiliteit: de fietsMobiliteit: de fiets
  • Water: de AfsluitdijkWater: de Afsluitdijk
  • Energie: Windmolen bij Medemblik (foto: Theo Baart)Energie: Windmolen bij Medemblik (foto: Theo Baart)

Maatschappelijk rendement meewegen bij verkoop

Het meewegen van maatschappelijke meerwaarde bij de afstoot van Rijksvastgoed is wel degelijk mogelijk. Rijksadviseur Infrastructuur en Stad Rients Dijkstra deed deze oproep op de Landelijke Vastgoeddag, georganiseerd door het Rijksvastgoedbedrijf. Vaak wordt gedacht dat het meewegen van maatschappelijk rendement moeilijk is te realiseren - volgens Dijkstra kunnen succesvolle voorbeelden uit de infrastructuur als voorbeeld dienen.

Debat: Nieuwe uitdagingen in het landschap

Op 6 november wordt in het Nieuwe Instituut in Rotterdam een vakdebat georganiseerd over Nieuwe uitdagingen voor het landschap. Het debat wordt ingeleid met een korte lezing van Eric Luiten, waarin het beleid van landbouwminister Sicco Mansholt als uitgangspunt geldt. Met een brede institutionele inbedding legde Mansholt de basis voor de ontwikkeling van de landschapsarchitectuur in Nederland. In het Nieuwe Instituut is de tentoonstelling 'Sicco Mansholt, een goede Europeaan', te zien.

Advies Windpark De Drentse Monden Oostermoer

Het Ministerie van EZ heeft aan het College van Rijksadviseurs (CRa) gevraagd om een visie te geven over de landschappelijke inpassing van windmolens in het plangebied van het windpark De Drentse Monden en Oostermoer. Dit advies is onderdeel van de afspraken die gemaakt zijn tussen rijk, provincie en initiatiefnemers. Het advies van het CRa wordt meegenomen in het vervolg milieuonderzoek, dat op dit moment nog uitgevoerd wordt.


Tekstgrootte