Naar de navigatie

  • Stad: Kop van Zuid RotterdamStad: Kop van Zuid Rotterdam
  • Architectuur: Korte Voorhout 7, Den HaagArchitectuur: Korte Voorhout 7, Den Haag
  • Landschap: Ruimte voor de Rivier, MunninkenhankLandschap: Ruimte voor de Rivier, Munninkenhank
  • Mobiliteit: de fietsMobiliteit: de fiets
  • Water: de AfsluitdijkWater: de Afsluitdijk
  • Energie: Windmolen bij Medemblik (foto: Theo Baart)Energie: Windmolen bij Medemblik (foto: Theo Baart)

Koninklijke onderscheiding voor Jo Coenen

Voormalig Rijksbouwmeester en grondlegger van het College van Rijksadviseurs Jo Coenen heeft ter gelegenheid van zijn 65e verjaardag een Koninklijke onderscheiding gekregen. Prof. dr. ir J.M.J Coenen werd Ridder in de Orde van de Oranje Leeuw vanwege zijn excellente verdiensten voor het vakgebied van de architectuur en stedenbouw. Jo Coenen was van 2000 tot 2004 Rijksbouwmeester en legde de basis voor het oprichten van het College van Rijksadviseurs.

Geen aanpassing auteurswet nodig

Voor herbestemming is vooralsnog geen aanpassing van de auteurswet nodig. Dit adviseert het CRa naar aanleiding van een onderzoeksvraag vanuit het Rijksvastgoedbedrijf. Bij herbestemming kan de oorspronkelijke architect van het gebouw een beroep doen op het auteursrecht om te worden betrokken bij de verbouwing. Uit onderzoek van het OTB blijkt dat het ondernemen van juridische stappen door partijen op grond van de auteurswet onwenselijk is.

Private kwaliteitsborging in de bouw

Minister Blok van Wonen en Rijksdienst wil een nieuw stelsel van kwaliteitsborging in de bouw introduceren. De belangrijkste verandering is de private uitvoering van de kwaliteitsborging, waarbij ook de verantwoordelijkheid bij de opdrachtgever ligt. Het College van Rijksadviseurs (CRa) adviseerde de minister op het voorstel voor de wetswijziging.


Tekstgrootte