Naar de navigatie

  • Stad: Kop van Zuid RotterdamStad: Kop van Zuid Rotterdam
  • Architectuur: Korte Voorhout 7, Den HaagArchitectuur: Korte Voorhout 7, Den Haag
  • Landschap: Ruimte voor de Rivier, MunninkenhankLandschap: Ruimte voor de Rivier, Munninkenhank
  • Mobiliteit: de fietsMobiliteit: de fiets
  • Water: de AfsluitdijkWater: de Afsluitdijk
  • Energie: Windmolen bij Medemblik (foto: Theo Baart)Energie: Windmolen bij Medemblik (foto: Theo Baart)

Nederland Fietsland

Het eerste exemplaar van 'NL Fietsland' is door Rients Dijkstra, Rijksadviseur Infrastructuur en Stad, op het jaarlijkse Nationale Fietscongres aangeboden aan Hugo van der Steenvoorden, directeur van de Fietsersbond. Met 'NL Fietsland' pleit de Rijksadviseur voor een hernieuwde betrokkenheid van het rijk met de fiets. In het advies zijn de twaalf belangrijkste argumenten voor dit pleidooi op een rij gezet met concrete aanbevelingen het ontwikkelen van beleid.

Advies Veerse Dam

Op verzoek van Rijkswaterstaat Zeeland is het College van Rijksadviseurs betrokken bij ontwikkelingslocatie Veerse Dam. Op advies van het College heeft de gemeente een toetsingkader opgesteld, om initiatieven beter te kunnen beoordelen. Voor deze plek in het Veerse Meer is al enkele malen een initiatief voor een hotel ingediend bij de gemeente Noord-Beveland. Het toetsingskader moet niet alleen anticiperen op de vraag wat er gebouwd moet worden, maar ook hoe er gebouwd mag worden.

Gouden Piramide voor 'de Nieuwe Ooster'

Op 22 november heeft minister Bussemaker van OCW de Gouden Piramide uitgereikt aan begraafplaats en crematorium De Nieuwe Ooster in Amsterdam. De Nieuwe Ooster krijgt de prijs voor de meerjarige restauratie van het park en de gebouwen. De Gouden Piramide werd in het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in Den Haag in ontvangst genomen door Marie-Louise Meuris, directeur van De Nieuwe Ooster.


Tekstgrootte