Naar de navigatie

  • Stad: Kop van Zuid RotterdamStad: Kop van Zuid Rotterdam
  • Architectuur: Korte Voorhout 7, Den HaagArchitectuur: Korte Voorhout 7, Den Haag
  • Landschap: Ruimte voor de Rivier, MunninkenhankLandschap: Ruimte voor de Rivier, Munninkenhank
  • Mobiliteit: de fietsMobiliteit: de fiets
  • Water: de AfsluitdijkWater: de Afsluitdijk
  • Energie: Windmolen bij Medemblik (foto: Theo Baart)Energie: Windmolen bij Medemblik (foto: Theo Baart)

Aftrap Live-bijeenkomsten Nederlandwordtanders

Vijftien pitches van vijf minuten, bevlogen sprekers, een enthousiast publiek en daadkrachtige ontmoetingen. Op donderdag 10 april vond in Den Haag de eerste in een reeks bijeenkomsten plaats georganiseerd door het platform Nederlandwordtanders. Rijksbouwmeester Frits van Dongen verzorgde de aftrap van de bijeenkomst. Lees interviews met de diverse sprekers en beschrijvingen van hun projecten op de website Nederlandwordtanders.

Week van het Lege gebouw in Julianakazerne

Van 22 t/m 26 mei vindt in de leegstaande Julianakazerne in Den Haag voor de tweede maal de Week van het Lege Gebouw plaats. Zeventig studenten werken in interdisciplinaire teams aan nieuwe oplossingen voor leegstand. Het College van Rijksadviseurs ondersteunt dit initiatief van harte vanuit de ambitie van een kwalitatieve aanpak van het leegstandsprobleem.

Nieuw Kwaliteitskader voor Deltaprogramma Ijsselmeergebied

Het CRA heeft Strootman Landschaps-architecten gevraagd een Kwaliteitskader voor het IJsselmeergebied op te stellen. In het kwaliteitskader staat de samenhang tussen ingrepen in het waterbeheer en de ruimtelijke kwaliteiten en ontwikkelingen op het niveau van het hele IJsselmeergebied centraal. Het CRA leverde een advies aan DPIJ op regie van de uitvoering ervan.


Tekstgrootte