Naar de navigatie

  • Stad: Kop van Zuid RotterdamStad: Kop van Zuid Rotterdam
  • Architectuur: Korte Voorhout 7, Den HaagArchitectuur: Korte Voorhout 7, Den Haag
  • Landschap: Ruimte voor de Rivier, MunninkenhankLandschap: Ruimte voor de Rivier, Munninkenhank
  • Mobiliteit: de fietsMobiliteit: de fiets
  • Water: de AfsluitdijkWater: de Afsluitdijk
  • Energie: Windmolen bij Medemblik (foto: Theo Baart)Energie: Windmolen bij Medemblik (foto: Theo Baart)

Rients Dijkstra pleit in Kamer-commissie voor kwaliteitsborging

Op uitnodiging van de Commissie voor Infrastructuur en Milieu in de Tweede Kamer sprak Rijksadviseur Rients Dijkstra namens het College van Rijksadviseurs uit dat de Omgevingswet goede kwaliteitsborging van een wettelijke basis zou moeten voorzien. De huidige concepttekst is daarover nog te weinig uitgesproken en stimulerend richting gemeenten. Het CRA adviseert o.a. om de Omgevingsvisie (voor provincies verplicht) ook op gemeentelijk niveau verplicht te stellen.

Zorgvuldige groei van steden

Rijksadviseur Rients Dijkstra reageert in dagblad Trouw op het rapport ‘De balans van de leefomgeving 2014’ van het Planbureau voor de Leefomgeving. Het PBL waarschuwt daarin niet te veel in te zetten op nieuwbouw, omdat dat in de toekomst zal leiden tot leegstand. Dijkstra wijst er op dat er voor de komende jaren nog zeker een woningbehoefte ligt in met name de grote steden. Toch is ook Dijkstra terughoudend als het gaat om nieuwbouw in grote aantallen.

Sicco Mansholt en het landschapsontwerp

Minister van Landbouw in het na-oorlogse Nederland Sicco Mansholt is van cruciale betekenis geweest voor de inrichting van het Nederlandse institutionele landschap. Rijksadviseur Landschap en Water Eric Luiten wees op de bijzondere invloed van Mansholt op het landschapsontwerp tijdens de opening van de tentoonstelling Sicco Mansholt – Een goede Europeaan bij Het Nieuwe Instituut op 30 augustus.


Tekstgrootte