Naar de navigatie

  • Stad: Kop van Zuid RotterdamStad: Kop van Zuid Rotterdam
  • Architectuur: Korte Voorhout 7, Den HaagArchitectuur: Korte Voorhout 7, Den Haag
  • Landschap: Ruimte voor de Rivier, MunninkenhankLandschap: Ruimte voor de Rivier, Munninkenhank
  • Mobiliteit: de fietsMobiliteit: de fiets
  • Water: de AfsluitdijkWater: de Afsluitdijk
  • Energie: Windmolen bij Medemblik (foto: Theo Baart)Energie: Windmolen bij Medemblik (foto: Theo Baart)

Aftrap Live-bijeenkomsten Nederlandwordtanders

Rijksbouwmeester Frits van Dongen opende donderdag 10 april de eerste Live bijeenkomst van Nederlandwordtanders. Vijftien jonge professionals pitchten hun projecten op voordracht van vijf curatoren. Nederlandwordtanders is een initiatief van de Rijksbouwmeester waarbij de innovatie- en ontwerpkracht van jonge ruimtelijk professionals worden gebundeld in een interactief platform. Zij vormen de voorhoede van een Nieuwe Bouwcultuur.

Week van het Lege gebouw in Julianakazerne

Van 22 t/m 26 mei vindt in de leegstaande Julianakazerne in Den Haag voor de tweede maal de Week van het Lege Gebouw plaats. Zeventig studenten werken in interdisciplinaire teams aan nieuwe oplossingen voor leegstand. Het College van Rijksadviseurs ondersteunt dit initiatief van harte vanuit de ambitie van een kwalitatieve aanpak van het leegstandsprobleem.

Nieuw Kwaliteitskader voor Deltaprogramma Ijsselmeergebied

Het CRA heeft Strootman Landschaps-architecten gevraagd een Kwaliteitskader voor het IJsselmeergebied op te stellen. In het kwaliteitskader staat de samenhang tussen ingrepen in het waterbeheer en de ruimtelijke kwaliteiten en ontwikkelingen op het niveau van het hele IJsselmeergebied centraal. Het CRA leverde een advies aan DPIJ op regie van de uitvoering ervan.


Tekstgrootte