Naar de navigatie

  • Stad: Kop van Zuid RotterdamStad: Kop van Zuid Rotterdam
  • Architectuur: Korte Voorhout 7, Den HaagArchitectuur: Korte Voorhout 7, Den Haag
  • Landschap: Ruimte voor de Rivier, MunninkenhankLandschap: Ruimte voor de Rivier, Munninkenhank
  • Mobiliteit: de fietsMobiliteit: de fiets
  • Water: de AfsluitdijkWater: de Afsluitdijk
  • Energie: Windmolen bij Medemblik (foto: Theo Baart)Energie: Windmolen bij Medemblik (foto: Theo Baart)

Maatschappelijk rendement meewegen bij verkoop

Het meewegen van maatschappelijke meerwaarde bij de afstoot van Rijksvastgoed is wel degelijk mogelijk. Rijksadviseur Infrastructuur en Stad Rients Dijkstra deed deze oproep op de Landelijke Vastgoeddag, georganiseerd door het Rijksvastgoedbedrijf. Vaak wordt gedacht dat het meewegen van maatschappelijk rendement moeilijk is te realiseren - volgens Dijkstra kunnen succesvolle voorbeelden uit de infrastructuur als voorbeeld dienen.

Debat: Nieuwe uitdagingen in het landschap

Op 6 november wordt in het Nieuwe Instituut in Rotterdam een vakdebat georganiseerd over Nieuwe uitdagingen voor het landschap. Het debat wordt ingeleid met een korte lezing van Eric Luiten, waarin het beleid van landbouwminister Sicco Mansholt als uitgangspunt geldt. Met een brede institutionele inbedding legde Mansholt de basis voor de ontwikkeling van de landschapsarchitectuur in Nederland. In het Nieuwe Instituut is de tentoonstelling 'Sicco Mansholt, een goede Europeaan', te zien.

Tentoonstelling Atelier Rijksbouwmeester in Ministerie van BZK

Onlangs opende Mark Fréquin, DG Bouwen en Wonen de tentoonstelling 'Atelier Rijksbouwmeester - Ruimte voor ontwerp sinds 1806' in het Ministerie van BZK aan de Turfmarkt. De tentoonstelling laat de werkzaamheden zien van de Rijksbouwmeester door de jaren heen. Het toont de breedte en diversiteit van zijn functie in foto’s, films, maquettes, onder andere van het gebouw aan de Turfmarkt zelf (ontwerp van Hans Kollhoff).


Tekstgrootte