Naar de navigatie

  • Stad: Kop van Zuid RotterdamStad: Kop van Zuid Rotterdam
  • Architectuur: Korte Voorhout 7, Den HaagArchitectuur: Korte Voorhout 7, Den Haag
  • Landschap: Ruimte voor de Rivier, MunninkenhankLandschap: Ruimte voor de Rivier, Munninkenhank
  • Mobiliteit: de fietsMobiliteit: de fiets
  • Water: de AfsluitdijkWater: de Afsluitdijk
  • Energie: Windmolen bij Medemblik (foto: Theo Baart)Energie: Windmolen bij Medemblik (foto: Theo Baart)

Advies Betekenis van gebouwen en terreinen van Staatsbosbeheer

Onlangs bood Rijksadviseur Landschap en Water Eric Luiten aan directeur Sylvo Thijsen een advies aan over de toekomstige betekenis van gebouwen en terreinen van Staatsbosbeheer. De dienst vroeg het CRa te helpen bij het ontwikkelen van een nieuwe visie op de toekomst van haar eigendom. Het CRa stelt in zijn advies dat dit eigendom in relatie tot het nationale landschappelijke raamwerk en de grote ruimtelijke opgaven - zoals de wateropgave en de energietransitie - moet worden bezien.

Rijksvastgoed in beweging

Op maandag 15 december vond in Den Haag de aanbieding plaats van het CRa- advies ‘Rijksvastgoed in beweging’ aan minister Blok van Wonen en Rijksdienst. Het programma was georganiseerd samen met de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (Rli), dat haar advies ‘Vrijkomend vastgoed’ presenteerde. Tijdens de bijeenkomst lichtte Jan Jaap de Graeff het Rli-advies toe, en Rijksadviseur voor Landschap en Water Eric Luiten het CRa-advies.

Dijken van Nederland

Op 15 december is in Rotterdam de publicatie 'Dijken van Nederland' gepresenteerd door NAi010-publishers en LOLA Landscape architects. Het boek is tot stand gekomen in samenwerking met Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Deltares, HWBP en TU Delft Landschapsarchitectuur, en bevat diverse bijdragen waaronder een essay van Rijksadviseur Landschap en Water Eric Luiten.


Tekstgrootte