Naar de navigatie

  • Stad: Kop van Zuid RotterdamStad: Kop van Zuid Rotterdam
  • Architectuur: Korte Voorhout 7, Den HaagArchitectuur: Korte Voorhout 7, Den Haag
  • Landschap: Ruimte voor de Rivier, MunninkenhankLandschap: Ruimte voor de Rivier, Munninkenhank
  • Mobiliteit: de fietsMobiliteit: de fiets
  • Water: de AfsluitdijkWater: de Afsluitdijk
  • Energie: Windmolen bij Medemblik (foto: Theo Baart)Energie: Windmolen bij Medemblik (foto: Theo Baart)

Nieuwe entrée voor Kinderdijk

De jonge Haagse architecten Dorus Meurs en Michael Daane Bolier van M&DB Architecten hebben de Open Oproep-prijsvraag gewonnen voor het nieuwe entreegebied en bezoekerscentrum van Kinderdijk. De jury onder voorzitterschap van Rijksadviseur Landschap en Water Eric Luiten koos voor het plan onder de naam ‘Levend erfgoed in de 21e eeuw’, dat in een eerste ronde samen met vier andere visies was geselecteerd uit 132 inzendingen.

Debat: Nieuwe uitdagingen in het landschap

Op 6 november wordt in het Nieuwe Instituut in Rotterdam een vakdebat georganiseerd over Nieuwe uitdagingen voor het landschap. Het debat wordt ingeleid met een korte lezing van Eric Luiten, waarin het beleid van landbouwminister Sicco Mansholt als uitgangspunt geldt. Met een brede institutionele inbedding legde Mansholt de basis voor de ontwikkeling van de landschapsarchitectuur in Nederland. In het Nieuwe Instituut is de tentoonstelling 'Sicco Mansholt, een goede Europeaan', te zien.

Advies Windpark De Drentse Monden Oostermoer

Het Ministerie van EZ heeft aan het College van Rijksadviseurs (CRa) gevraagd om een visie te geven over de landschappelijke inpassing van windmolens in het plangebied van het windpark De Drentse Monden en Oostermoer. Dit advies is onderdeel van de afspraken die gemaakt zijn tussen rijk, provincie en initiatiefnemers. Het advies van het CRa wordt meegenomen in het vervolg milieuonderzoek, dat op dit moment nog uitgevoerd wordt.


Tekstgrootte