Kwaliteitsteam Afsluitdijk van start

Het kwaliteitsteam Afsluitdijk is begin september begonnen aan haar taak. Het team bestaat uit Marinke Steenhuis, Yoran Krozer, Tjalle de Haan, Hubert-jan Henket, Geert de Vries en Joop Schaminee (tijdens de start verhinderd en daarom niet op de foto). Rijksadviseur voor Landschap en Water Eric Luiten is voorzitter van het kwaliteitsteam. De Afsluitdijk moet in 2021 volledig vernieuwd zijn, het kwaliteitsteam heeft de taak in het proces van uitvoering waar nodig bij te sturen.

Voor meer informatie over de doelen en uitgangspunten achter de vernieuwing van de Afsluitdijk, zie deze website van Rijkswaterstaat.