Zorggebouwen vragen aandacht

In de augustus-editie van het VOZ-magazine schrijft Rijksbouwmeester Frits van Dongen over het belang van goede architectuur in de zorg: "in 2040 is één op de zes Nederlanders 75 jaar of ouder. Het zal een hele opgave zijn om de gezondheidszorggebouwen in de pas te laten lopen met de zorgbehoefte, ze te bestemmen, te herbestemmen en van nieuwe functies te voorzien."

De Rijksbouwmeester constateert in het artikel dat er weinig discussie is over de ruimtelijke implicaties van onze zorggebouwen en verbreedt de discussie over de positionering van onze zorggebouwen binnen hun ruimtelijke en maatschappelijke context: hoe beïnvloedt de aanwezigheid van zorggebouwen de omgeving en hoe gaat de omgeving met die zorggebouwen om?