Rijksbouwmeester: Nederland is uitgebouwd

In een uitzending van Nieuwsuur heeft Rijksbouwmeester Frits van Dongen gepleit voor aandacht voor herbestemming en transformatie van de bestaande gebouwvoorraad. Van Dongen pleit voor een nieuwe bouwcultuur waarin de mismatch rechtgetrokken wordt tussen vraag en aanbod die in de jaren voor de crisis is ontstaan. Hij noemde urban farming als één van de oplossingen voor de kantorenleegstand.

In een artikel in het Financieel Dagblad van 21 september legt Frits van Dongen aan de hand van de historische ontwikkeling van de bouwcultuur in twee 'Gouden eeuwen' uit waarom we de huidige tijd moeten benutten voor een omslag in het denken in de bouw.