Gesprek Stadsbouwmeesters en Provinciaal adviseurs over Ruimtelijke Kwaliteit

In totaal zo'n dertig stadsbouwmeesters en provinciaal adviseurs kwamen op 6 november bijeen om zich onder voorzitterschap van Eric Luiten, Rijksadviseur Landschap en Water, te oriënteren op ruimtelijke kwaliteit in de Omgevingswet. De discussie werd gevoerd aan de hand van knelpunten uit de praktijk van de bouwmeesters en de visie ‘Urgentie, verleiding en gereedschap’ van planoloog José van Campen op de zes kerninstrumenten van de nieuwe wet. ‘Het gesprek over het belang van ruimtelijke kwaliteit moet worden georganiseerd.’

Het netwerk, opgericht in 2009, is een samenwerkingsverband van het College van Rijksadviseurs en Architectuur Lokaal. Bij de netwerkbijeenkomst over de Omgevingswet stond centraal dat de nieuwe wet randvoorwaarden schept voor het toetsen en borgen van ruimtelijke kwaliteit en verder zo min mogelijk verplicht stelt. Hoe wordt getoetst en geborgd laat het rijk aan de decentrale overheden over. Of gemeenten bijvoorbeeld gebruik maken van bestaande instrumenten zoals een welstandscommissie, bepalen zij voortaan zelf.

Voor meer informatie, zie de website van Architectuur Lokaal.