Verslag bijeenkomst Landschapsbeheer Nederland

Tijdens een goedbezochte bijeenkomst van Landschapsbeheer Nederland op 8 oktober heeft Eric Luiten, de Rijksadviseur voor Landschap en Water, een pleidooi gehouden voor het inzetten van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid voor het geven van een nieuwe betekenis aan landschapsontwikkelingsplannen.

Luiten ziet in het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) van de EU kansen voor het landschap. ‘Dat geldt vooral voor de gebieden waar boeren in beweging moeten komen voor de vergroeningsambitie. De vergroening moet dan wel worden uitgevoerd met een brede maatschappelijke en landschappelijke betekenis. De collectieve aanpak moet daarom voldoende groot zijn om bij te kunnen dragen aan robuuste landschapsstructuren.’ Het GLB moet wat hem betreft gekoppeld worden aan landschapsbeleid en worden opgepakt om de Europese Landschapsconventie te reanimeren. Luiten: ‘Ik zie daarbij een nieuwe rol voor gemeentelijke Landschapsontwikkelingsplannen’.

Het verslag van de bijeenkomst is te downloaden van de website van Landschapsbeheer Nederland.