Voorlopig Masterplan Beeldkwaliteit Afsluitdijk vastgesteld

Op donderdag 28 november hebben de bestuurders van het Rijk, van de provincies Noord-Holland en Fryslân en van de gemeenten Hollands Kroon, Súdwest-Fryslân en Harlingen de voorlopige versie van het Masterplan Beeldkwaliteit Afsluitdijk vastgesteld. Het Masterplan beschrijft de ruimtelijke kaders en streefbeelden. Deze dienen als vertrekpunt voor de verdere planuitwerking voor de versterking van de Afsluitdijk.

Landschapsarchitect Yttje Feddes en architect Paul de Ruiter zijn verantwoordelijk voor het opstellen van het masterplan. Het Kwaliteitsteam Afsluitdijk werkte onder voorzitterschap van Rijksadviseur voor Landschap en Water, prof. ir. Eric Luiten, mee aan het masterplan. Het voorlopige Masterplan Beeldkwaliteit moet er voor zorgen dat een sterk totaalbeeld ontstaat. Het geeft richtlijnen voor de ruimtelijke kwaliteit in de plannen en zorgt voor samenhang bij de uitvoering van de versterking van de Afsluitdijk en de initiatieven van de regionale overheden. Het Masterplan Beeldkwaliteit wordt eind 2014 definitief vastgesteld.

zie voor meer informatie de website van Rijkswaterstaat.