Uitnodiging: werkconferentie WHO CARES over wonen en zorg

WHO CARES Community of Practice houdt op 9 mei haar eerste werkconferentie. Op deze conferentie kunt u meedoen aan workshops, gaat u op werkbezoek bij inspirerende projecten en leert u meer over financiering, technologie, bewonersinitiatieven en diversiteit. Tijdens deze bijeenkomst zijn er bijdragen van rijksbouwmeester Floris Alkemade, Gijsbert van Herk van Stichting Humanitas en Kees van der Burg van het ministerie van VWS.

Overzicht inzendingen Prijsvraag WHO CARES

Programma

De werkconferentie vindt plaats op 9 mei van 9:30 uur tot 18:00 uur in de Amstelhoven in Amsterdam (Nieuwe Herengracht 18). Het programma bestaat uit verschillende onderdelen die deels naast elkaar plaatsvinden. Na uw aanmelding wordt u op een later moment gevraagd een keuze te maken tussen een aantal programmaonderdelen.

Opening
Floris Alkemade (Rijksbouwmeester), Gijsbert van Herk (bestuursvoorzitter Stichting Humanitas) en beeldende inspiratie door kunstenaarscollectief TAAK.

Stimuleringsregeling wonen en zorg
Een uitgebreide toelichting op de nieuwe stimuleringsregeling van VWS (per april 2019) die er op gericht is om nieuwe wooninitiatieven te helpen bij de financiering. De workshop wordt gegeven door Frank van der Voort (RVO).

Lab publieke domotica
Een verkenning van de rol van technologie voor nieuwe vormen van wonen en zorg. Welke kansen biedt het voor preventie en zorg in de woning, maar ook voor de openbare ruimte? Een verkenning onder leiding van Sabine Wildvuur (De Waag) met medewerking van o.m. Bert Tjhie (Rijtjeshuis past de zorg).

Talkshow diversiteit
Talkshow onder leiding van Jasper Klapwijk en Rutger Oolbekkink (Who Cares). Met medewerking van Milja Kruijt (Zelfregiehuis Rotterdam), Alida Landbrug (wooncoach), Monique Biloro (Mark Us Familiehuis) en Harry Moeskops (Stichting Geron en Woonsaem).

Lunch in DE KAS
Tijdens de fair chain lunch staat de vernieuwde versie van de tentoonstelling van WHO CARES opgesteld in DE KAS op de binnenplaats van het Corvershof.

Werkbezoek wooncoöperatie Oostelijke eilanden
Hoe wordt wonen en zorg voor ouderen gecombineerd? Een voorbeeld hiervan is de Akropolistoren (Zeeburgereiland). Ben van Essen (Nederland zorgt voor elkaar) vertelt tijdens het werkbezoek meer over succes- en faalfactoren voor bewonersinitiatieven.

Op zoek naar geld
Voor veel mensen is het zorgstelsel en financieringsstromen totaal onoverzichtelijk. Wat zijn de mogelijkheden voor jouw initiatief? In deze workshop wordt het stellen van heel veel vragen aangemoedigd. Onder leiding van John Reimerink (Ilfa treasury support) en Lars Mosman (Dubbel-L, Bloemkoolburenbond, Almere).

Locatie als struikelblok voor initiatieven
Hoewel veel gemeenten nieuwe (bewoners)initiatieven van wonen en zorg enorm toejuichen, blijkt de locatie om zo'n initiatief in de praktijk een struikelblok. Welke gemeenten en maatschappelijke organisaties kunnen met een locatie bijdragen aan de oplossing van dit probleem?

Rondleiding op het terrein van de Amstelhoven
Dit prachtige besloten terrein met statige gebouwen naast de Hermitage biedt onderdak aan een breed scala van maatschappelijke innovatieve organisaties. Na een toelichting door Andries Driessen gaan we bij vier organisaties op bezoek. Dokters van de wereld helpt mensen zonder verblijfspapieren. In het Huis van de Tijd, een initiatief van Annemei The, staat het dagelijks leven met dementie centraal. Cordaan biedt verschillende vormen van wonen met zorg en tijdelijk verblijf. Stichting Timon is specialist in kleinschalige woonvormen. In de woongroep Hodsonhof wonen kernbewoners en meewoners samen.

Afsluiting met initiatiefnemers Who Cares
Kees van den Burg, directeur generaal langdurige zorg (ministerie VWS) reflecteert op de dag, waarna de conferentie wordt afgesloten met een borrel.

Zie ook