Uitnodiging Dialoog Via Parijs

Een ontwerpverkenning naar een klimaatneutraal Nederland

Hoe kan Nederland eruit zien als we over 30 jaar de energietransitie hebben doorgemaakt? Wat zijn de principes en keuzes die we nu moeten maken om Nederland niet verder te laten verrommelen?
Met veel plezier nodigen we u uit voor een dialoog over de kansen van de energietransitie op dinsdag 10 december van 14.30 - 16.30 uur in Meeting Plaza Utrecht.

Programma

14:00                    Inloop

14:30                    Welkom door Remco de Boer, gespreksleider

14:35                    Presentatie Via Parijs door Daan Zandbelt, Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving

15:00                    In dialoog met overheden: reacties van Rijk, provincie en gemeente

* Meindert Smallenbroek, directeur Warmte en Ondergrond, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
* Vincent van der Werff, directeur Ruimtelijke Ordening, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
* Edward Stigter, Gedeputeerde provincie Noord-Holland
* Wim Meulenkamp, Wethouder gemeente Hof van Twente
* Berno Strootman, Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving

15:45                     In dialoog met het expertpanel en de zaal

* Bjørn van den Boom, Hoofd public affairs, Natuurmonumenten
* Marijke Kellner, Voorzitter werkgroep iNET, netbeheer Nederland
* Peter van Rooy, directeur NederLandBovenWater en directeur Accanto
* Marco Vermeulen, Studio Marco Vermeulen
* Ferry Beerepoot, Programmamanager RES Rotterdam Den Haag
* Nicole Olland, Procesregisseur RES Arnhem-Nijmegen

16:30                Afsluiting en Borrel

Aanmelden

Graag nodigen we u uit met ons in gesprek te gaan op dinsdagmiddag 10 december in Meeting Plaza Utrecht. Aanmelden kan per e-mail: postbus.rijksadviseurs@rijksoverheid.nl.

Meer informatie 'Via Parijs'

Het College van Rijksadviseurs heeft in oktober het advies 'Via Parijs'  gepubliceerd. In dit advies schetsen de Rijksadviseurs een toekomstbeeld voor 2050 waarin zij de energietransitie verbinden met andere opgaven, zoals het verduurzamen van de landbouw en de woningbouwopgave. De bestaande kwaliteiten van ons land nemen zij hierbij als uitgangspunt. Als we nú de juiste keuzes maken, kunnen we de energietransitie inzetten om Nederland rijker, hechter en schoner te maken.

Een inspirerend toekomstbeeld kan helpen om de energietransitie efficiënt en effectief te laten verlopen. Ook kan zo’n ruimtelijk beeld, dat toont wat er mogelijk is, behulpzaam zijn bij het maken van de Regionale Energiestrategieën (RES-en).

Het College van Rijksadviseurs wil met deze publicatie het maatschappelijke debat voeden.