Geannuleerd: Onderzoek & ontwerp aan een landschap van kerkgebouwen

U heeft ongetwijfeld de ontwikkelingen gevolgd over de door de overheid genomen maatregelen in verband met de verspreiding van het coronavirus. Eén van deze maatregelen is het afgelasten van bijeenkomsten met meer dan 100 personen.

Ook bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed zijn alle grotere bijeenkomsten afgelast. Helaas zal daarom de bijeenkomst Onderzoek naar het landschap van kerkgebouwen en de rol van ontwerp het Interieurplatform van 30 maart niet doorgaan.

Zodra een nieuwe datum voor de bijeenkomst bekend is, wordt u daarover geïnformeerd.

De Rijksbouwmeester Floris Alkemade en de algemeen directeur van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed Susan Lammers nodigen u uit voor de volgende bijeenkomst:

Onderzoek & ontwerp aan een landschap van kerkgebouwen
De rol van ontwerp bij kerkenvisies

30 maart 14.00-16.00 uur (ontvangst vanaf 13.30 uur)

In Nederland denken op dit moment zo’n 80 gemeenten na over de toekomst van bijna 2.500 kerken. Zij doen dat aan de hand van een zogenoemde ‘kerkenvisie’. Het zijn gebouwen die op zichzelf staan, maar het zijn ook gebouwen die nauw verbonden zijn met de ontwikkeling van het omliggende landschap, de stad, het dorp of de wijk waarin ze staan. Tijdens de bijeenkomst laten ontwerpers en onderzoekers zien hoe die relaties tussen kerkgebouwen en hun omgeving eruit zien. Welke verhalen en verbindingen zijn er te leggen tussen deze iconische gebouwen? Wij nodigen u van harte uit om hierover met ons in gesprek te gaan op maandagmiddag 30 maart a.s bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in Amersfoort.

Samenhang

Nederland telt circa 7.000 kerkgebouwen. Veel van die gebouwen kampen met verschillende soorten opgaven. Kerken in religieus of multifunctioneel gebruik kennen vaak vraagstukken ten aanzien van duurzaamheid, comfort en flexibel gebruik. Voor andere kerkgebouwen, waar leegstand een rol speelt, moeten nieuwe passende functies gezocht worden. In een kerkenvisie worden de verschillende kerkgebouwen in samenhang bezien. Maar het kerkgebouw kan daarbij meestal niet los gezien worden van de omgeving waarin het een plek heeft. Zo zijn er bijvoorbeeld dorpen gegroeid met de kerk als middelpunt. Ook zijn er na de oorlog wijken in de stad ontwikkeld waar de relatie met het kerkgebouw doelbewust werd vormgegeven.

De rol van ontwerp bij kerkenvisies

Tijdens de bijeenkomst laten ontwerpers en onderzoekers zien hoe die relaties tussen kerkgebouwen en hun omgeving er uit zien. Ze presenteren hun visies op basis van verschillende perspectieven. Hun benaderingen bieden handvaten voor een benadering van een kerkgebouw als onderdeel van grotere samenhangen. Rondom de presentaties bediscussiëren we waar deze benaderingen van onderzoek en ontwerp elkaar kunnen raken en aanvullen.

Sprekers

* Susan Lammers, directeur Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
* Floris Alkemade, Rijksbouwmeester
* Eelco Dekker van JADE architecten over de kerkenvisie van Súdwest-Fryslân
* Catharine Visser van DaF-architecten over de kerkenvisie uit de Zaanstreek
* Architectuurhistoricus Evelien van Es over de samenhang tussen kerkgebouwen die na 1965 gebouwd zijn
* Historisch geograaf Hans Renes (VU & UU) over de rol van het kerkgebouw in de ontwikkeling van dorpen
* Marcel Musch van TU Eindhoven/Urban Labs over het kerkenlandschap van Brabant aan de hand van de casus Oss en omstreken

Het exacte programma wordt op de dag zelf bekend gemaakt.

Info en aanmelden

Adres:
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Smallepad 5
Amersfoort

Voor deze bijeenkomst is ruimte voor maximaal 140 deelnemers. U kunt zich aanmelden door het aanmeldformulier in te vullen.