Uitnodiging presentatie: de noodzaak van tuinieren

Welke ruimtelijke condities dragen bij aan het verbeteren van de kansengelijkheid en economische prestaties in Nederland? En hoe kunnen Rijk en regio met samenhangend beleid en instrumentarium van verschillende ministeries hieraan bijdragen? Dat staat centraal in het nieuwe advies van het College van Rijksadviseur - De noodzaak van tuinieren;  hoe met ruimtelijke condities economische excellentie en kansengelijkheid te bevorderen - dat op 3 november online wordt gepresenteerd. Belangstellenden zijn van harte welkom om daarbij aan te sluiten

Tuinieren

Recente publicaties van onder andere het Centraal Planbureau, de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur en de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving tonen dat het niet goed gaat met de kansengelijkheid in Nederland. En ongelijke kansen leiden tot gemiste kansen voor de economie.

Tuinieren is een goede metafoor voor hoe de overheid beleid kan voeren om economische excellentie en kansengelijkheid te bevorderen. Een tuinman geeft op tijd water en snoeit bij waar nodig. Zo zorgt hij voor de beste condities om de tuin te laten groeien en bloeien.

Het advies bevat een overzicht van deze wenselijke ruimtelijke condities die bijdragen aan kansengelijkheid en economische excellentie, met daaraan gekoppeld concrete aanbevelingen voor beleidsmaatregelen, voor Rijk en regio en op verschillende schaalniveaus.

Het College van Rijksadviseurs nodigt belangstellenden van harte uit om deel te nemen aan de digitale bijeenkomst op dinsdag 3 november van 16.00 – 17.00 uur. Tijdens deze bijeenkomst presenteert Daan Zandbelt, Rijksadviseur voor de fysieke leefomgeving, het advies en gaat hij in gesprek met vertegenwoordigers van de betrokken departementen: BZK, EZK, OCW en IenW.

Belangstellenden kunnen zich aanmelden door een e-mail te sturen aan postbus.rijksadviseurs@rijksoverheid.nl. Vervolgens  wordt de zoomlink toegestuurd.

Programma

16.00    Welkom door voorzitter Paul Gerretsen, Vereniging Deltametropool
16.05    Presentatie Daan Zandbelt, Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving
16.30    Overhandigen advies en gesprek met verschillende departementen

  • Erik Jan van Kempen, Programma DG Omgevingswet, BZK
  • Mirjam Visscher, directeur regio, EZK
  • Jantina Walraven, MT-lid Hoger Onderwijs, OCW
  • Rachel van Houwelingen, afdelingshoofd beleid en omgeving, IenW

16.50    Reactie en vragen vanuit kijkers
17.00    Afronding

Panorama on Tour

Nieuwsgierig? Bekijk alvast de uitzending van Panorama on tour met Daan Zandbelt. Hierin praat Daan met presentator Liesbeth Staats over de juiste mix van wonen en werken in de stad om kansengelijkheid te vergroten. Het vormt een mooie introductie op dit advies.