Adviezen & publicaties

214 Adviezen & publicaties

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode van
tot

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

U kunt hier een specifiek type Adviezen & publicaties kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Sorteren op: Datum / Relevantie

Advies zandwinning IJsselmeer

Op verzoek van Rijkswaterstaat IJsselmeergebied heeft de Rijksadviseur voor Landschap en Water advies uitgebracht over een ...

Brief | 14-02-2013

CRa-Werkagenda 2012-2016

De Werkagenda 2012-2016 van het College van Rijksadviseurs, die op dinsdag 8 januari 2013 is gepresenteerd, legt in woord en ...

Publicatie | 08-01-2013

Advies consultatienotitie RRAAM

Reactie van het College van Rijksadviseurs op de Consultatienotitie RRAAM.

Brief | 19-12-2012

Aandacht voor restauratieambachten

Het ambacht staat op het ogenblik weer sterk in de belangstelling. Even leek de belangstelling voor gedreven vakmensen in ons ...

Publicatie | 01-11-2012

Advies Integrale benadering Deltaprogramma

Met dit advies aan de Deltacommissaris en de departementen I&M en ELI geeft het College van Rijksadviseurs haar visie op de rol ...

Brief | 25-09-2012

De Mobiele Stad: over stad, spoor en snelweg

In het advies Over stad, spoor en snelweg doet Ton Venhoeven namens het College van Rijksadviseurs aanbevelingen over hoe we ...

Publicatie | 06-08-2012

Publicatie Mooie en innovatieve varkenstallen

De publicatie ''Mooie en innovatieve varkenstallen' is een initiatief van Rijksadviseur voor het Landschap Yttje Feddes, om het ...

Publicatie | 14-03-2012

Publicatie Met de stroom mee

De publicatie 'Met de stroom mee' gaat over de landschappelijke betekenis bij projecten die als onderwerp de Nadere Uitwerking ...

Publicatie | 01-03-2012

Architectuur Nu! Ambitiedocument toekomstig Architectuurbeleid

In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft het CRa een advies geschreven die als bouwstenen voor de nieuwe ...

Publicatie | 30-06-2011

Toekomst beschermd gezicht?

Het middel van beschermd gezicht verbindt al vijftig jaar bescherming en ontwikkeling met het ruimtelijk ordeningsbeleid. Vele ...

Publicatie | 24-06-2011