Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving - Berno Strootman

Berno Strootman

Landschapsarchitect Berno Strootman is per 1 september 2016 door het Ministerie van Economische Zaken (EZ) benoemd tot Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving. Als lid van het College van Rijksadviseurs adviseert hij over ruimtelijke programma’s en projecten van het Rijk en van andere partijen die de toekomst van het (cultuur)landschap en het waterbeheer betreffen. Zo is hij onder meer betrokken bij de landschappelijke gevolgen van de energietransitie en de uitwerking en uitvoering van het Deltaprogramma.

Berno Strootman is oprichter en directeur van Strootman Landschapsarchitecten en heeft ruime ervaring als ontwerper met een breed scala aan ruimtelijke opgaven. Hij heeft gewerkt aan strategische opgaven en het vertalen daarvan naar concrete maatregelen. Hij heeft bovendien gewerkt aan een groot aantal watergerelateerde opgaven, variërend van het Deltaprogramma IJsselmeergebied, integrale beekherstelopgaven voor waterschappen en stedelijke opgaven met een belangrijke watercomponent. Daarnaast heeft hij veel ervaring met het ontwerpen van parken en landgoederen, natuurontwikkeling, en stedenbouwkundige plannen. Het omgaan met cultureel erfgoed in ruimtelijke plannen is voor hem een belangrijk aandachtspunt. Strootman was van 2006-2010 voorzitter van de Adviescommissie Belvedere van het Stimuleringsfonds voor Architectuur. Hij is bovendien regelmatig lid van jury’s, is supervisor, gastdocent, publiceert over landschapsarchitectuur en heeft met zijn bureau diverse prijzen gewonnen.