Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving - Daan Zandbelt

Daan Zandbelt

Architect-stedenbouwkundige Daan Zandbelt is per 1 september 2016 door het Ministerie van IenM benoemd als Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving. Als lid van het College van Rijksadviseurs adviseert hij over ruimtelijke programma’s en projecten van het Rijk op thema’s als mobiliteit en verstedelijking. Hij zitting in diverse Q-teams waaronder Spoorzone Zwolle, Ring Utrecht en Ring Groningen en adviseert in MIRT-pilots. Ook zet hij het Loket Knooppunten voort, dat versnelling realiseert in het verbeteren van stationsomgevingen.

Daan Zandbelt is architect, stedenbouwkundige en partner bij De Zwarte Hond, een bureau voor architectuur en stedenbouw met vestigingen in Rotterdam, Groningen en Keulen. Vanuit Rotterdam werkt hij aan complexe stedelijke projecten die variëren van regionale structuurvisies tot precieze ruimtelijke stedenbouwkundige en architectonische interventies. Eerder had Daan Zandbelt samen met Rogier van den Berg het bureau Zandbelt&vandenBerg. Naast zijn werk bij De Zwarte Hond is hij momenteel verbonden aan de Van Eesterenleerstoel voor Regionaal Ontwerp aan de TU Delft. Voor de Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam (IABR) 2016 gaf hij leiding aan het Projectatelier Rotterdam. Ook maakte hij deel uit van het curatorenteam van de IABR.