Rijk aan ontwerpkracht

De digitale tentoonstelling 'RIJK AAN ONTWERPKRACHT' toont een overzicht van 25 jaar rijksbeleid op het gebied van architectuur en ruimtelijk ontwerp.

Digitale expositie

Het verschijnen van de Actieagenda Ruimtelijk Ontwerp in 2017 vormt de aanleiding voor Rijksbouwmeester Floris Alkemade om de tentoonstelling Rijk aan ontwerpkracht samen te stellen. Na te hebben rondgereisd door Nederland is er nu ook een digitale versie van de tentoonstelling gemaakt. In deze versie kan de beroepsgemeenschap, de vakpers, maar ook het geïnteresseerde publiek kennisnemen van de veelkleurige oogst van een kwart eeuw stimuleringsbeleid.

De digitale tentoonstelling toont de veelkleurige oogst van de afgelopen decennia. Het laat een groot aantal plannen zien die zijn voortgekomen uit het stimuleringsbeleid en het opdrachtgeverschap van het rijk. In de tentoonstelling is ook ruim aandacht voor jong talent, internationalisering en ontwikkelingen in het architectuuronderwijs.

Inzichtelijk beleid

Het beleid wordt vanuit vier invalshoeken inzichtelijk gemaakt. Naast het opdrachtgeverschap van het Rijk is er ruim aandacht voor diverse stimuleringsmaatregelen, internationalisering en ontwikkelingen in het architectuuronderwijs.
De digitale expositie is opgebouwd uit losse pdf-bestanden.