Dashboard Verstedelijking Resultaten Zuidelijke Randstad (2020)

Dit document bevat de resultaten van de eerste toepassing van het Dashboard Verstedelijking voor de Zuidelijke Randstad en geeft per indicator uitleg over de uitslagen in woord en beeld, in opdracht van het Ministerie van BZK (2020).

In samenwerking met de Provincie Zuid-Holland zijn door bureau Urhahn vier verstedelijkingsmodellen opgesteld en is het dashboard toegepast. Het was een eerste verkenning of het dashboard een bijdrage kon leveren in de discussie over locaties binnen de Verstedelijkingsalliantie.

Disclaimer: Deze rapportage heeft geen formele status. Het document is bedoeld om inzicht te geven in de bandbreedte van verstedelijkingsvarianten en onderlinge verschillen. Daarnaast wordt per indicator gereflecteerd op de huidige rekenmethode en de gebruikte modellen. Deze reflectie helpt bij de verdere doorontwikkeling van het instrument. Aan deze resultaten kunnen dus ook geen rechten worden ontleend.