H-team

Nederland staat voor een grote transformatieopgave. Grote aantallen winkels, agrarische gebouwen en beeldbepalende gebouwen als kloosters, kerken en gevangenissen komen leeg te staan. Deze opgave biedt ruimte voor vernieuwing en experiment.

H-team

Het H-team wil dat herbestemming een integraal onderdeel wordt van het beleid en de activiteiten van alle betrokkenen in het herbestemmingsvraagstuk. Wij willen alle partijen inspireren, kennisuitwisseling faciliteren en meedenken met idee├źn die de opgave van herbestemming vooruit helpen.

Het H-team is een proactieve groep zelfstandige professionals die elk vanuit hun eigen expertise de leefomgeving in Nederland duurzamer wil maken door kwalitatieve herbestemming te stimuleren. Wij zien herbestemming als oplossing voor maatschappelijke en ruimtelijke opgaven. Dit team wordt sinds 2015 mogelijk gemaakt door het College van Rijksadviseurs.

Meer infoematie over de werkwijze en samenstelling staat op de website van het H-team