Rijk en Wijk

Het College van Rijksadviseurs heeft ontwerpend onderzoek laten doen naar de ruimtelijke impact en kansen van circulair denken in de transformatie van twee naoorlogse woonwijken: Wielwijk in Dordrecht en De Maten in Apeldoorn.

Stedenbouwkundige bureaus Urbanos en MUST gingen de afgelopen maanden in samenwerking met adviesbureau Over Morgen deze opgave aan de slag.

Zij presenteerden op 24 januari 2018– in het bijzijn van Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving Daan Zandbelt - aan de betrokken gemeenten hun studies.

Resultaten

De resultaten van Urbanos en Must zijn beschikbaar:

Het bureau Over Morgen heeft de bureaus Must en Urbanos geadviseerd over hoe circulaire economie toe te passen is in ruimtelijk ontwerp op wijkniveau. Uit de twee trajecten zijn de verbindende constateringen naar voren gekomen, die zijn verwoord in onderstaande publicatie:

Bijeenkomst over Circuliare Gebiedsontwikkeling

Platform31 en het College van Rijksadviseurs hielden op 7 februari een bijeenkomst over circulaire economie. Belangstellenden werden geinformeerd over de opgedane kennis en uitkomsten van recente projecten rond circulaire gebiedsontwikkeling en wijkaanpak. Prof. Dr. Ellen van Bueren van de TU Delft gaf een toelichting op Circulaire Gebiedsontwikkeling:

Bekijk de presentatie van Dr. Ellen van Bueren, TU Delft.