Toekomstverkenning NL2100

De ontwerpbureaus NOHNIK, H+N+S Landschapsarchitecten en Rademacher / de Vries Architects hebben in opdracht van het College van Rijksadviseurs ontwerpend onderzoek gedaan rondom zes stromen/netwerken: water, flora & fauna, mensen, goederen & grondstoffen, energie en data. Tijdens het meerdaags Toekomstatelier in Zutphen hebben zij die inzichten in een 'pressure cooker' toegepast op de energiehoofdstructuur, oftewel de infrastructuur voor het energiesysteem op nationale schaal. Het rapport ‘Toekomstverkenning NL2100’ laat zien tot welke nieuwe inzichten het toekomstdenken kan leiden.

cover publicatie

Wat betekent het werkelijk als je 'bodem en water leidend' laat zijn? Waar wonen en werken we dan in de toekomst? Hoe kun je met het netwerk sturen op de ontwikkelingen die je wilt stimuleren? Het werk van de ontwerpbureaus legt de vinger op een aantal pijnlijke waarheden, maar laat ook zien welke oplossende denkwijzen er zijn. Een goed voorbeeld daarvan is de zeespiegelstijging. Vaak gaat het over hoe ver die zal stijgen, en wanneer dat zal zijn. Maar in plaats van te zoeken naar precieze getallen, blijkt het uiteindelijk heel bevrijdend om niet heel precies te gaan koersen. Juist de onzekerheid van marges geeft ruimte om radicaler te werken.

Dossiers over 6 stromen

In zes dossiers delen de ontwerpbureaus hun bevindingen aangaande de stromen/netwerken.