Kaarten

Het Atelier heeft de ambitieuze opgave opgepakt om een Strategische Atlas te produceren waar de ruimtelijke dynamiek in ons land vanuit verschillende invalshoeken wordt weergegeven. Er is gewerkt aan kaarten van Nederland waar de dynamische ruimtelijke patronen zichtbaar worden.

Strategische Atlas

Bovenstaande acht kaarten zijn een selectie die de Rijksbouwmeester onlangs heeft toegelicht in zijn Agenda. Deze kaarten zijn goed te koppelen aan een serie kaarten waarin de numerieke spreadsheets van de vijfjarenplannen van het Rijksvastgoedbedrijf ruimtelijk zijn weergegeven.

Door de kaarten van de dynamiek van het rijksvastgoed te koppelen aan de bredere maatschappelijke ontwikkelingen van de acht themakaarten uit de atlas, worden ruimtelijke relaties inzichtelijk. Daardoor wordt het mogelijk om strategische inzichten te verwerven en essentiƫle projecten te selecteren waarop ingezet zou moeten worden.