Bevolking

In de Randstad en Oost-Brabant zal nog sprake blijven van groei van de bevolking, in andere gebieden begint krimpt zich te manifesteren. Dit is goed te zien op de bevolkingskaart. Ook de verhouding tussen alle inwoners en het aantal expats is af te lezen evenals de toevlucht van vluchtelingenopvang en Airbnb mogelijkheden.

Bevolking

De bevolkingsdichtheid is het grootst in de Randstad, waar een grote hoeveelheid inwoners wonen van tussen de 0 - 20 jaar. Een relatief groot aandeel inwoners van 65+ is te vinden in het noorden, oosten en zuiden van het land.