Economie & mobiliteit

De A2 corridor tekent zich duidelijk af op deze kaart: een zich economisch sterk ontwikkelde zone, die diagonaal door het land trekt, grofweg tussen Amsterdam en Eindhoven. De bevolkingsdichtheid in deze zone is sterk wisselend met zones van hoge, maar ook lage dichtheid.  Ook de invloed van de Nederlandse vliegvelden is op de kaart zichtbaar.

Economie en mobiliteit

Ondanks de sterke economische groei staat ook in een deel van de A2-zone een groot aantal kantoren leeg. De beslissing tot afstoot dan wel het in de portefeuille houden van rijksvastgoed vergt een nauwkeuriger kennis van de markt.