Energie

Één van de thema’s die de komende tijd een uitzonderlijk grote ruimtelijke impact gaat hebben is de energietransitie. De achterliggende logistiek en infrastructuur is zichtbaar op de energiekaart en leggen een heel andere structuur over Nederland.

Energie

De kaart geeft duidelijk weer hoe het stroom- en gasnetwerk is aangelegd, waar de eindige energiebronnen zich bevinden in Nederland en op welke locatie(s) er hernieuwbare energie wordt opgewekt door middel van bijvoorbeeld een windmolenpark of waterkrachtcentrale. Daarbij is niet alleen het land maar ook de Noordzee betrokken bij de kaart.