Landschapsdynamiek en gebruik

Het blijft verrassend hoe sterk de ondergrond ruimtelijke patronen blijft sturen, ondanks dat nieuwe ontwikkelingen ‘footloose’ lijken te zijn. De natuur van de ondergrond blijft een bepalende laag, ook voor de moderne ontwikkelingen, zo blijkt uit de kaart Landschapsdynamiek en -gebruik.

Landschapsdynamiek en gebruik

De kaart geeft de relatie weer tussen de ondergrond, bijvoorbeeld een zeekleilandschap, en de verbouwing van groente en fruit of de aanwezigheid van veeteelt en visserij. Ook de waterveiligheid en de verwachte bodemdaling staan in de kaart aangegeven en bieden belangrijke inzichten in de dynamiek en het gebruik van ons landschap.