Leefbaarheid & voorzieningen

Wie op zoek is naar een hoog gewaardeerd leefklimaat, vindt dat in het midden van Nederland. Dat is zichtbaar op de kaart leefbaarheid & voorzieningen. Ook Oost-Brabant scoort goed op dat gebied. Relatieve rust, veel groen, een hoog voorzieningenniveau en zoals uit de bevolkingskaarten blijkt ook een bovengemiddelde hoeveelheid senioren.

Leefbaarheid en voorzieningen

In deze band ligt ook een aantal van de overtollige kazernes die aanleiding zouden kunnen zijn voor het onderzoeken van een innovatieve vorm van ouderenhuisvesting. De gebouwen zijn daar bij uitstek erg geschikt voor en dat in combinatie met de grote vraag naar een nieuwe vorm van huisvesting voor ouderen maakt deze regio erg interessant voor transformatie van bestaande gebouwen.