Werkgelegenheid & onbenut arbeidspotentieel

Dit is de kaart die weergeeft waar de werkgelegenheid nog groeit en waar meer werk voorhanden is dan er woningen beschikbaar zijn. Deze informatie kan van belang zijn bij het maken van afwegingen, zoals bij het zoeken naar vestigingsplaatsen voor nieuwe statushouders.

Onbenut arbeidspersoneel

Zo is er een duidelijke weergave van de groei van arbeidsplaatsen in onder andere Amsterdam en Eindhoven, maar ook Zeeland, Flevoland en het westelijke deel van Gelderland blijven niet achter.