A Home Away From Home

Om beter in te kunnen spelen op de grote instroom van asielzoekers in Nederland, nam het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) samen met Rijksbouwmeester Floris Alkemade in 2015 het initiatief voor de open oproep ‘A Home away from Home’. De kern van de prijsvraag was het ontwikkelen van huisvestingsoplossingen waarmee het COA beter kan inspelen op de onvoorspelbare instroom en die tegelijkertijd een tijdelijk, veilig, sober, sociaal en goed passend thuis kan bieden aan asielzoekers: A Home away from Home.

Meer informatie over de Prijsvraag A Home away from Home.