Gouden piramide

De Gouden Piramide is de tweejaarlijkse rijksprijs voor inspirerend opdrachtgeverschap in de architectuur, stedenbouw, landschapsarchitectuur, infrastructuur en ruimtelijke ordening. De Gouden Piramide is een initiatief van de ministeries van IenM, OCW en BZK. De Piramide wordt sinds 2003 uitgereikt. Voorzitter van de jury is rijksbouwmeester Floris Alkemade.  Voor de Gouden Piramide komen opdrachtgevers van inspirerende en vernieuwende projecten in Nederland in aanmerking: gemeenten, waterschappen, provincies, stichtingen, particulieren, projectontwikkelaars, woningcorporaties, enzovoort. De rijksoverheid is van deelname uitgesloten.

GP

Gouden Piramide 2018

Er wordt geen onderscheid meer gemaakt in thema's. Opdrachtgevers kunnen meedingen naar de Gouden Piramide met elk project waaraan een architectonisch, stedenbouwkundig of landschappelijk ontwerp ten grondslag ligt. Ingezonden projecten kunnen sterk variëren in bijvoorbeeld schaalniveau en ontwerpopgave. De inzendingen worden dan ook niet in de eerste plaats beoordeeld op de ontwerpkwaliteit, maar op het opdrachtgeverschap. Heeft de opdrachtgever meer ambities aan het project verbonden dan de functionaliteit, de verschijningsvorm en het rendement? Wat heeft hij of zij gedaan om bijzondere ambities waar te maken? Zijn de mogelijkheden van het ontwerp ten volle gevonden en benut? Inspirerend opdrachtgeverschap vraagt visie, doorzettingsvermogen en de moed om buiten de gebaande paden te treden. Het leidt per definitie ook tot een goed resultaat, maar voor de Gouden Piramide is het verhaal erachter zeker zo belangrijk.
Opdrachtgevers die inspireren met een vernieuwend en gedurfd project komen voor de prijs in aanmerking: particulieren, instellingen, bedrijven, woningcorporaties, overheden, ontwikkelingscombinaties, enzovoort. Alleen de rijksoverheid is uitgesloten van deelname.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over de Gouden Piramide, de inzendingen van eerdere edities en de laatste ontwikkelingen voor de Gouden piramide 2018 op de website www.goudenpiramide.nl