IABR–2018+2020–THE MISSING LINK

De Internationale Architectuur Biennale Rotterdam opent op 1 juni 2018 haar achtste editie, het eerste deel van IABR–2018+2020–THE MISSING LINK, in één keer in twee steden: Rotterdam en Brussel.

Om de klimaatdoelstellingen te halen, moeten we eerst en vooral ons gedrag veranderen. Want onze destructieve manier van leven gaat ten koste van onze planeet. We wonen ons huis, de aarde, uit. We moeten dus ruimte maken én ruimte delen. Maar hoe doen we dat? We weten dat het moet, maar waarom gaat het zo moeizaam? Wat is de MISSING LINK en hoe doorbreken we de huidige patstelling? Dit zijn vragen die iedereen aangaan, en het zijn bij uitstek ook ontwerpvragen.

Drie curatoren, twee biennales, één programma

Daarom heeft de IABR drie curatoren benoemd, Rijksbouwmeester Floris Alkemade, de Vlaams Bouwmeester Leo van Broeck en de Belgische architect Joachim Declerck, met de vraag die missing link te (onder)zoeken in één doorlopend proces van ontwerpend onderzoek gemarkeerd door een werkbiënnale in 2018 en een op resultaat gerichte biënnales in 2020. 


Delta van de Lage Landen

IABR–2018+2020–THE MISSING LINK is een tweeluik in twee landen, Nederland én België. Samen met haar curatoren en in partnerschap met Architecture Workroom Brussels breidt de IABR haar werkveld met deze dubbeleditie uit naar de delta van de lage landen.
In 2018 start een werkproces waarin ruim veertig Nederlandse en Belgische praktijken, waaronder de IABR–Ateliers, in het nieuw opgezette Delta Atelier drie jaar lang samen stappen willen zetten richting een ontwerppraktijk die veel beter de brug kan slaan van ontwerpend onderzoek naar implementatie, van agenderen naar bewijslast, van onderzoek naar werkelijk testen, en van plannen naar realisering. De resultaten, voorstellen, strategieën en projecten, worden getoond op de biennale van 2020.

IABR