Evenementen van Atelier Rijksbouwmeester op IABR

Rijksbouwmeester Floris Alkemade is samen met de Vlaams Bouwmeester Leo van Broeck en de Belgische architect Joachim Declerck curator van de Internationale Architectuur Biennale Rotterdam 2018+2020: The Missing Link. De IABR opent op 1 juni 2018 haar deuren. Het Atelier Rijksbouwmeester organiseert in samenwerking met de IABR  een aantal publieksavonden en lunchbijeenkomsten. Belangstellenden zijn van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn.

Who Cares | 5 juni | 19.30 - 21.30 uur

Het is tijd voor een nieuwe kijk op wijken, wonen en zorg. Met verbeelding en ontwerpkracht. Met oog voor technologische innovatie. Met mensen die over de grenzen van hun vakgebied heen kijken en contact maken met buurt en bestuur. We hebben vernieuwende ideeën en ontwerpen nodig die reageren op decentralisatie van de zorg en anticiperen op vergrijzing. De rijke oogst van de ontwerpprijsvraag Who Cares laat zien hoe we onze (zorg)gebouwen, wijken en steden kunnen en moeten aanpassen.

Who Cares

Het Atelier Rijksbouwmeester houdt op 5 juni een dynamische en interactieve publieksavond in woord en beeld met bijdragen van: Tessel Pollmann, voormalig redacteur Vrij Nederland; Hans Looijen, directeur museum van de geest; Jacqueline Bouts en Piet van Veen van Stichting Xenia, winnaar 2016 van de Rijksprijs voor goed opdrachtgeverschap; Harry Moeskops, directeur WoonSaem; Marja Elsinga, professor of Housing Institutions & Governance TU Delft; Gabriëlle Verbeek van Artemea, en;  Pieter Hilhorst, Raad voor Volksgezondheid en Samenleving.

De avond wordt gemodereerd door Guido Wallagh, partner-adviseur bij Inbo. Guido verpersoonlijkt die nieuwe manier om energie te genereren en krachten te bundelen.

Aanmelden

Belangstellenden zijn van harte uitgenodigd om mee te praten over de zorgzame leefomgeving. Inlooptijd is om 19.00 uur. Entree is gratis. Bezoekers worden verzocht zich vooraf online aan te melden. De avond wordt afgesloten met een drankje.

Daan Zandbelt

High Noon | 12 juni | 12.30 - 14:00 | Daan Zandbelt

Tijdens de biennale is er op iedere weekdag om 12:30 uur een High Noon. Op 12 juni smeedt Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving Daan Zandbelt verschillende thema’s als energietransitie, mobiliteit, (re)productieve stad en verstedelijking samen tot één verhaal. Van het M4H-gebied tot Nederland: waar moet het naar toe met onze fysieke leefomgeving?

Here comes the sun | 13 juni | 18.00 - 19.30 uur

De eerste bijeenkomst van HERE COMES THE SUN op 13 juni staat helemaal in het teken van - hoe kan het ook anders - de zon. Studenten van het NUON Solar team onthullen hoe het hen keer op keer lukt een succesvol raceteam samen te stellen. En wat gebeurt er allemaal in Lombok? In tien jaar tijd uitgegroeid van achterstandswijk naar voorloper op het gebied van zonne-energie, qua gebruik en opslag. Robin Berg van LomboXnet/We Drive Solar neemt ons allemaal mee in dit inspirerende verhaal.

Maar de zon werpt ook schaduwen op. Welke - visuele - impact heeft het toenemende aantal zonne-akkers op ons landschap en wat denken boeren en landeigenaren hiervan? Melkveehouder Hans van Beuzekom vertelt over deze keerzijde van zonne-energie en deelt zijn ervaringen met de zogenaamde zonnecowboys.

HCTS

Op www.here-comes-the-sun.nl verzamelen wij innovatieve projecten, slimme essays, studies en gewoon goede ideeën om de ruimtelijke vernieuwing in de ruimste zin van het woord in kaart te brengen. Om te inspireren, verbanden te leggen en van en met elkaar te leren. Want de crisis mag dan - voorlopig - voorbij zijn, we moeten ervoor zorgen niet in oude patronen terug te vallen.

Aanmelden

U bent van harte welkom. De avond start om 18.00 uur en wordt om 19.30 uur afgesloten met een buffet-diner. Entree is gratis. U wordt verzocht zich online aan te melden, zowel voor het programma als het diner. De avond wordt afgesloten met een drankje.

Ghazzé, Budel: Opvang in de regio | 22 juni | 19.30 - 21.30 uur (Engels)

Nederland werd een aantal jaren geleden geconfronteerd met een grote instroom van vluchtelingen. Halsoverkop moest gezocht worden naar opvanglocaties en geschikte huisvesting, wat in sommige plekken in het land resulteerde in gespannen situaties. Opvang in de regio lijkt nu het toverwoord. Maar wat houdt dat eigenlijk in? Hoe gaan landen als Libanon, Jordanië en Turkije om met de komst van honderdduizenden tot miljoenen vluchtelingen? Welke impact heeft dit op het dagelijks leven en de publieke voorzieningen in deze gebieden? En hoe worden de vluchtelingen daar eigenlijk gehuisvest?

Ghazze

Tijdens deze publieksavond volgen we het werk van de Rijksbouwmeester in Libanon, waar hij op verzoek van de VNGi meedenkt over ruimtelijke ingrepen die de druk van vluchtelingen op lokale gemeenschappen moeten helpen verzachten. Belangrijkste onderdeel van de avond is de vertoning van een speciaal voor deze gelegenheid geproduceerde film van de Libanese filmmaker Firas el Hallak over de herontwikkeling van een park in het dorp Ghazzé, gelegen in de Libanese Bekavallei. De film documenteert het proces rondom de planvorming van het park en geeft daarnaast inzicht in het dagelijks leven van de vluchtelingen en hoe de verbetering van de openbare ruimte van invloed kan zijn op het dagelijks leven in Ghazzé. Rondom de vertoonde thema’s in de film zal met diverse gasten het gesprek worden aangegaan over vraagstukken rondom de opvang van vluchtelingen in zowel Nederland als ‘de regio’.

Aanmelden

U bent van harte welkom om deze avond te bezoeken. De bijeenkomst is in het Engels. Entree is gratis. U wordt verzocht zich vooraf online aan te melden. De avond wordt afgesloten met een drankje.

Rondleiding Floris Alkemade | 23 juni | 13.00 - 14.00 uur

Rijksbouwmeester Floris Alkemade licht tijdens rondleidingen op 23 juni zijn visie toe op de Missing Link. De rondleiding is gratis, mits u in het bezit bent van een geldig toegangsbewijs voor de tentoonstelling. U dient zich vooraf aan te melden.

Weet jij wat je eet? | 27 juni | 18.00 - 19.00 uur | Diner

Geniet op 27 juni van een buffet waarbij we kennis maken met het voedsel van de toekomst. Zowel insecten als zeewieren zijn erg gezond en kunnen dan ook zonder meer beschouwd worden als "superfood". Beide zijn ook nog eens duurzaam te produceren met minder water en minder uitstoot van broeikasgassen. Dit voedsel is zo gezond dat het zelfs ingezet kan worden om armoede en ondervoeding te bestrijden.

Het diner is de start van de publieksavond 'Weet jij wat je eet?', geïnspireerd door de actuele ontwerpprijsvraag ‘Brood en Spelen’.  

Aanmelden

U bent van harte welkom om mee te eten. Het diner start om 18.00 uur en kost € 4,- Aansluitend is er een programma over dit thema. U wordt verzocht zich vooraf online aan te melden, zowel voor het diner, als voor het programma. 

Weet jij wat je eet | 27 juni | 19.00 uur- 20.30 uur | Publieksavond

Als het over voedselproductie gaat,  dan zijn onze verlangens, onze verbeelding en onze doelstellingen vaak niet in overeenstemming met de werkelijke situatie. De missing link komt letterlijk dichtbij onze keukentafel. De Rijksbouwmeester houdt op 27 juni  ‘culinaire’ publieksavond – geïnspireerd door de ontwerpprijsvraag ‘Brood en Spelen’.

Brood en Spelen

Beeld: Henk Wildschut

Patricia Stevens verzorgt niet alleen de hapjes bij het voorgaande buffet maar vertelt hier ook over. Ze is gepromoveerd in de Moleculaire Biologie en heeft zich in de jaren daarna verdiept in de relatie tussen voeding en gezondheid. Heeft het eten van insecten en zeewier impact op onze gezondheid en is het daadwerkelijk duurzamer?

Mac van Dinther zal zeker, als culinair recensent, zijn eigen ideeën over het buffet met ons delen zoals ook zijn kritische visie op ons huidig en toekomstig voedselpatroon.

Het fotografische werk van Henk Wildschut laat de missing link op indrukwekkende wijze zien: niets is wat het lijkt. Henk Wildschut duikt voor ons in de beeldvorming van deze tijd en neemt ons mee in zijn fotografisch verhaal over beeld versus de realiteit van het boerenleven.

Aanmelden

U bent van harte welkom om deze avond te bezoeken. Entree is gratis. Bezoekers zijn ook uitgenodigd om vooraf mee te eten. U wordt verzocht zich vooraf online aan te melden, zowel voor het diner, als voor het programma. Dit kan binnenkort via de website van de IABR.

Berno Strootman

High Noon | 27 juni | 12.30 tot 14:00 | Berno Strootman

Tijdens deze Hign Noon komen twee experts aan het woord. Rijksadviseurs voor de fysieke leefomgeving Berno Strootman en voormalig Rijksadviseur Dirk Sijmons. Berno Strootman geeft zijn visie op de complexe opgaven waar het landelijk gebied voor staat. Na afloop van beider presentaties, zullen zij met elkaar in gesprek gaan over het spanningsveld tussen ecologie en landbouw.

29 juni | Slotbijeenkomst De oma van je oma | 10.00 - 12.00

De oma van je oma is een educatief programma voor basisschoolleerlingen waarmee we kijken naar onze gedeelde geschiedenis.

Middels de vraag - wie was de oma van je oma? - komen er veel dilemma’s onbezwaard aan het licht om daarmee een brug te slaan tussen ‘elite’ en ‘volk’.  Dit terwijl we ook leren van de leefwijzen van vroeger ten opzichte van nu: hoogstwaarschijnlijk veel duurzamer dan ons huidige leefpatroon. In aansluiting daarop kijken we hoe we denken en hopen dat onze kinderen en kleinkinderen zullen leven.

De oma van mijn oma is een programma dat bestaat uit drie discussielessen in drie klassen op drie verschillende basisscholen in Rotterdam. Op 29 juni wordt op de IABR het slotevenement gehouden. Tijdens dit evenement spelen de basisschoolleerlingen een positiespel met een windroos en een debatbattle.

Aanmelden

U bent van harte welkom om aanwezig te zijn bij deze slotbijeenkomsten. Toegang is gratis. Wel wordt u verzocht zich online aan te melden.

Rondleiding Floris Alkemade en Leo van Broeck | 30 juni | 13:00-14:00 uur

Rijksbouwmeester Floris Alkemade en de Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck nemen op zaterdag 30 juni bezoekers mee door de tentoonstelling. Samen geven zij twee rondleidingen waarin ze tegen de achtergrond van de tentoonstelling hun toekomstvisies delen en uitgebreid ingaan op de mogelijke scenario’s die ons de toekomst in kunnen loodsen. De rondleiding is gratis, mits u in het bezit bent van een geldig toegangsbewijs voor de tentoonstelling. Wel wordt u verzocht zich online aan te melden.

floris en leo