WHO CARES

Met de prijsvraag WHO CARES wil de Rijksbouwmeester ontwerpkracht activeren en ideeën ophalen om de wijken beter in te richten voor ouderen, vanuit de gedachte dat een stad die goed is ingericht voor senioren en kwetsbaren een goede stad is voor iedereen.

Veranderingen in de zorg en ondersteuning, demografische ontwikkelingen en een andere kijk op gezondheid leiden tot nieuwe ruimtelijke opgaven en kansen in de woonwijken. Ontwerpers en andere innovatieve denkers en doeners worden uitgenodigd om te bedenken hoe de nieuwe ontwikkelingen in de zorg en demografie kunnen worden vormgegeven in de woonwijken.

Meer informatie over de Prijsvraag WHO CARES.