Actualisatie inspirerende bouwkunst

Het doel van dit project is de evaluatie en actualisatie van bijzondere gebouwen die korte tijd met het predicaat ‘Inspirerende bouwkunst’ werden aangeduid. Het gaat om gebouwen binnen het tijdvak 1965 - 2000. Bij de actualisatie worden de stedenbouwkundige/ruimtelijke waarden meegenomen, evenals de belevingswaarden.

In het land zijn veel onderzoeken gaande naar architectuur uit de post 1965 periode. Het Rijk(svastgoedbedrijf) wil hierin een voortrekkersrol en voorbeeldrol vervullen als monumenteneigenaar en samen optrekken met andere (rijks)overheden.
Er is een projectteam gevormd, waarin RCE en TU Delft zijn vertegenwoordigd. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Iris Burgers, TU Delft. Het eindresultaat is een boek / PDF / brochure met veel foto’s. Opleverdatum zal eind 2019 zijn.