Advies maatschappelijke meerwaarde rijksvastgoed

Het Rijksvastgoed kan voor diverse doelen worden ingezet. Een helder, integraal en meerjarig afwegingskader ontbreekt echter in het Haagse speelveld.

Dat was eind vorig jaar de boodschap van Arno Visser, president van de Algemene Rekenkamer, aan de Rijksbouwmeester op basis van een aantal rapporten die zij de afgelopen jaren hebben uitgebracht. Het vorige CRa heeft in 2014 een advies uitgebracht over maatschappelijke meerwaarde en het Rijksvastgoed onder de noemer ‘Rijksvastgoed in beweging’. De Algemene Rekenkamer steunt de wens van het huidige College van Rijksadviseurs om in het voorjaar van 2020 opnieuw een dergelijk advies uit te brengen. Met de TU-Delft en de Brinkgroep wordt nu een plan van aanpak gemaakt hoe een dergelijk advies eruit kan komen te zien. Het advies Dashboard Verstedelijking dat het CRa in oktober 2018 heeft uitgebracht, geldt daarbij als belangrijke inspiratie.