101.540.000 m2 - stad Arnhem, 28 objecten

In Arnhem bezit de Rijksoverheid 28 objecten. Een groot aantal daarvan is in vol bedrijf, anderen wachten op een nieuwe bestemming. De koepelgevangenis bijvoorbeeld, wordt op dit moment door het COA gebruikt als vluchtelingenopvang. Op de langere termijn is de opgave om de monumentale waarde en architectonische kwaliteit van dit gebouw te verbinden met nieuwe vormen van gebruik door een nieuw te vinden marktpartij.

Arnhem

Strategische bestemming rijkskantoor

Direct naast het gloednieuwe station in de richting van het Museum voor Moderne Kunst staat een groot rijkskantoor dat onder handen genomen moet worden. Welke functies zijn daar in de nabije toekomst wenselijk? De belangen van de gemeente en de Rijksoverheid, vraagstukken van stedelijkheid en openbare ruimte, de wensen van de markt en behoeften van de burger grijpen in elkaar. Aan de Rijksbouwmeester om vanuit zijn visie op gedeelde ruimte te kijken naar de stad en daarbinnen strategisch na te denken over de rijksgebouwen.