Arnhem gebiedsvisie

In Arnhem bezit de Rijksoverheid 28 objecten. Een groot aantal daarvan is in vol bedrijf, anderen wachten op een nieuwe bestemming. Aan de Rijksbouwmeester is de vraag om vanuit zijn visie op gedeelde ruimte te kijken naar de stad Arnhem en daarbinnen strategisch na te denken over de rijksgebouwen.

Het project “Arnhem gebiedsvisie" is opgenomen in het Regionaal Ontwikkelprogramma (ROP), waarbij de gebiedsgerichte samenwerking met de gemeente Arnhem en andere stakeholders op thema’s duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit voorop staat. De diagnosefase is inmiddels afgerond en de aanbesteding voor SPW30 in voorbereiding evenals een samenwerkingsovereenkomst met gemeente en andere stakeholders. Deze aanbesteding zal als een nieuwe vorm van samenwerking onder de naam “DOEN” vormgegeven worden, waarbij partnerschap centraal staat. Start van de aanbesteding is waarschijnlijk in de zomer van 2019.