Crèvecoeur Den Bosch

In 2018 is gestart met het ambassadeursproject Fort Crèvecoeur. Fort Crèvecoeur is een monument in Den Bosch. Rond 1587 is het fort gebouwd en het werd daarna eeuwenlang veroverd en weer heroverd. Beoogd resultaat is het zichtbaar, (beperkt) toegankelijk en beleefbaar maken van de unieke kwaliteiten van deze bijzondere plek.

De Rijksbouwmeester start een verkennend onderzoek. Het doel daarvan is om de toekomstige potentie van het fort in kaart te brengen, met oog voor militair gebruik, de cultuurhistorische, ecologische en landschappelijke waarden en recreatieve mogelijkheden. Dit door verschillende scenario’s te schetsen met eventuele mogelijkheden op en rondom het fort, rekening houdend met het huidige gebruik en met de aanwezige waarden.