123.000 m2 - gebiedsontwikkeling, CS-kwadrant Oost, Den Haag

De herbestemming van het gebouw van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, de renovatie van de Koninklijke Bibliotheek, de ontwikkeling van een hotel en woningen aan de Grotiusplaats en tot slot de Haagse Loper. In het stationsgebied van Den Haag zijn de komende jaren vier majeure projecten aan de orde. Ook komen er een nieuwe eindhalte van de metrolijn naar Rotterdam, een grote nieuwbouwontwikkeling voor het Centraal Station op het Koninigin Julianaplein én een bouwontwikkeling aan de stationszijde van de Rijnstraat.

DH CS

Stedenbouwkundige visie

In de mix van dit diverse programma dreigt de kwaliteit van de openbare ruimte in het geding te komen. Er moeten heldere routes door het gebied ontstaan die verbindingen maken met de Koekamp en het Malieveld. Op initiatief van de Rijksbouwmeester heeft bureau KCAP opdracht gekregen om een stedenbouwkundige visie te maken voor het gebied rondom Den Haag Centraal Station.

B&W heeft de concept gebiedsvisie op 13 november  vastgesteld en op 15 november 2016 gepresenteerd aan de pers. Op dit moment werken de gemeente en het RVB aan het opstellen van een Bestuursovereenkomst.