Den Haag gebiedsvisie stationsgebied

In het gebied CS Kwadrant Oost zijn vier majeure projecten aan de orde. Het aantal ontwikkelingen in het gebied is zo veel in aard en omvang dat onderlinge afstemming noodzakelijk is. De Rijksbouwmeester richt zich op de ontwikkeling van een gezamenlijke gebiedsvisie op het niveau van gebouw, openbare ruimte en gewenste verbindingen in de stad.

De gebiedsagenda van de wethouder van Den Haag is gereed. De gebiedsagenda noemt drie kenmerkende deelgebieden waar de uitbreidingsvraag van het Rijksvastgoed terecht zou kunnen komen. Het Stadsatelier onderzoekt momenteel het rekenkundig laadvermogen van de verschillende locaties in de drie genoemde deelgebieden. De volgende fase houdt het bepalen van een ruimtelijk kader in. Het is op dit moment nog niet duidelijk wanneer deze volgende fase mag gaan starten. De Rijksbouwmeester zal een bijdrage leveren aan het ruimtelijk kader door zijn visie te geven op de betekenis van het gebied rondom het Centraal Station voor de stad en voor de verdere ontwikkeling van het rijksvastgoed. De interactie van rijkskantoren met de stad en de relatie tussen rijkskantoren onderling spelen een belangrijke rol.