13.501.050.000 m2 - eigendom/beheer, Rijk in NL

Het grootste schaalniveau waarover de Rijksbouwmeester als voorzitter van het College van Rijksadviseurs adviseert is de 13.501.050.000 m2 grond en water in eigendom of beheer van de Rijksoverheid. Op deze vierkante meters wordt gewoond, gewerkt, gereden en gevaren, voedsel verbouwd en geleefd door heel veel dieren en plantensoorten.

Rijk

Zonne-, wind- en waterenergie

Deze bestemmingen zijn niet statisch. Nederland is continu in verandering en zeker ook op deze grote schaal komt dat tot uiting. Er liggen grote opgaven voor ons waarvoor we oppervlakte nodig hebben. Denk aan de energietransitie die in belangrijke mate het aanzien van het land gaat bepalen. Energieopwekking zal daarmee weer zichtbaar worden. Er zijn omvangrijke gebieden nodig voor de grote energieoogst, zoals windmolenparken en zonneakers. Bij het klimaatbestendig maken van ons land moet ruimte worden gemaakt voor het water, maar er moet ook rekening worden gehouden met grote perioden van droogte. Dit alles in context van een verzakkend Nederland. De wateropgave heeft evident ruimtelijke consequenties en manifesteert zich door het hele land. Voor de voedselvoorziening ligt de grootste uitdaging op het verduurzamen van de sector.