EnergieRijk Den Haag/koppeling Metropool Regio (MRDH)

EnergieRijk Den Haag is een samenwerkingsverband tussen het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, gemeente Den Haag en provincie Zuid-Holland. Het is de eerste concrete gebiedsgerichte aanpak van de energietransitie door drie bestuurslagen in samenwerking met diverse marktpartijen.

Als vervolg op dit project onderzoekt het Rijksvastgoedbedrijf de mogelijkheden voor het aanleggen van warmtenetten in de metropoolregio Den Haag. Op deze manier kan het (semi-)overheidsgebouwen in dit gebied versneld verduurzamen en zo voldoen aan de ambities van de energietransitie. Het huidige samenwerkingsverband zal hiervoor worden uitgebreid.