Flevoland duurzaam grondgebruik

Verschillende trends en ontwikkelingen op het gebied van grondgebruik doen zich op dit moment voor in Flevoland. Duurzaam grondgebruik Flevoland is een project uit het Regionaal Ontwikkelprogramma van het Rijksvastgoedbedrijf waarbij een nieuwe aanpak voor het grondgebruik in Flevoland wordt gerealiseerd.

Te denken valt aan fysieke ontwikkelingen (o.a. bodemdaling en droogte), planologische afspraken (o.a. woningbouw en natuur) en ontwikkelingen in de agrarische bedrijfsvoering en structuur (o.a. schaalvergroting en natte teelten). In haar rol als verpachter kan het Rijksvastgoedbedrijf bijdragen aan de gewenste ontwikkelingen in het gebied door bepaald beleid te stimuleren. Hierin richt zij zich met name op gronden waarvan de verwachting is dat zij binnen 20 jaar hun agrarische bestemming verliezen. Het Rijksvastgoedbedrijf heeft het College van Rijksadviseurs gevraagd haar te ondersteunen bij het inzichtelijk maken van de ruimtelijke effecten wanneer zij bepaald beleid stimuleert. Het CRa sluit hierbij aan bij de adaptatiestrategieƫn die door lokale allianties en stakeholders worden ontwikkeld in de deelgebieden met de meest ingrijpende veranderingen.