Groningen gebiedsvisie

De Nationaal Coördinator Groningen heeft de Stuurgroep Zorg in het leven geroepen. Deze stuurgroep schetst met ‘(Bevings)bestendige zorg’ een toekomstperspectief waar zij naartoe wil werken voor de regio Groningen, en in het bijzonder voor het aardbevingsgebied. Het doel is Groningers zo lang mogelijk fijn en gezond thuis te laten wonen en kwalitatief goede zorg en begeleiding te bieden, aan huis of via zorg op afstand.

Het CRa heeft als ambitie om te onderzoeken hoe in de regio Groningen zorg als motor voor stads- en plattelandsvernieuwing kan dienen, zodat ook nieuwe programma’s ontstaan op het gebied van o.a. woningbouw, energie, erfgoed en landbouw. Vanwege haar activiteiten voor de Community of Practice Who Cares is het CRa door de Stuurgroep Zorg gevraagd een bijdrage te leveren aan projecten die inspelen op de actuele vraag naar zorgarrangementen. Haar bijdrage zal bestaan uit het inbrengen van expertise en betrokkenheid bij workshops en ontwerpprijsvragen.