480.000 m2 - afstoot, kazerneterrein Doorn

In 2019 zullen de laatste mariniers uit de Van Braam Houckgeestkazerne naar hun nieuwe thuisbasis in Vlissingen vertrokken zijn. De barakken, sportfaciliteiten, werkplaatsen, opslaggebouwen en kantoren liggen dan verlaten in een enorm groen gebied naast een welvarende gemeente met een sterk vergrijsde bevolking.

Kazerne Doorn

Nieuwe vormen van ouderenwoningen

De centrale ligging in het land en de relatieve nabijheid van voorzieningen maken de voormalige kazerne Doorn uitermate geschikt om te onderzoeken hoe nieuwe vormen van ouderenwoningen er uit zouden kunnen zien. Meteen ontstaan vragen over het geschikt maken van de opstallen voor dit soort nieuwe functies en het al dan niet opnieuw beginnen met ontwerpen en bouwen. Nu we steeds ouder worden, langer gezond blijven en er door de robotisering steeds minder werk noodzakelijk zal zijn, krijgt de levensfase na het pensioen steeds meer een eigen identiteit met eigen vragen op het gebied van zorg, duurzaamheid, financiering en zingeving.