Koninklijk Paleis Amsterdam

Het Koninklijk Paleis op de Dam is een indrukwekkend rijksmonumentaal paleis waarvoor voorbereidingen gaande zijn voor een interieurrestauratie van de Burgerzaal met de galerijen en een restauratie van het exterieur, te weten de daken, beelden, toren en timpaan.

In opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf is een multidisciplinair onderzoeksrapport naar de afwerking van de Burgerzaal met Galerijen en een inventarisatie van de kroonluchters en wandappliques uitgevoerd. De Rijksbouwmeester draagt inhoudelijk bij aan de te maken afwegingen die ten grondslag liggen aan de restauraties. Afstemming met de assetmanager, de projectmanager en de adviserende instanties, zoals de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de afdeling Monumenten en Archeologie van de gemeente Amsterdam, vindt met regelmaat plaats.