Marineterrein Amsterdam

Het historische marineterrein op Kattenburg, een eiland van ongeveer 14 hectare aan het Oosterdok in Amsterdam, krijgt een nieuwe bestemming. De herontwikkeling door het Rijksvastgoedbedrijf en de gemeente Amsterdam vindt plaats in opdracht van het ministerie van Defensie, dat het terrein tot 2018 gefaseerd verlaat. Daarna ontstaat ruimte voor een gevarieerd programma van woningbouw, werk en ‘leisure’. Vrijgekomen delen van het terrein zijn beschikbaar voor tijdelijke activiteiten.

Het Atelier Rijksbouwmeester heeft een belangrijke rol gespeeld in het gehele traject door een bemiddelende rol te spelen in het behartigen van de belangen van Defensie en de belangen van de gemeente Amsterdam. Door een intensieve samenwerking tussen partijen is er vertrouwen gekweekt en is er een resultaat behaald waar alle partijen zich in kunnen vinden. Daarmee is de weg vrij voor het ontwikkelen van een innovatiemilieu waarin ook een nieuwe compacte kazerne ingepast kan worden. Het verdient aanbeveling om bij de verdere ontwikkeling van de Nota van Uitgangspunten nauw betrokken te blijven vanuit het Atelier Rbm en het ook als ambassadeursproject te beschouwen aangezien op het Marineterrein ook ingezet gaat worden op het ontwikkelen van een testlocatie voor stedelijke vernieuwing en innovaties op het gebied van energietransitie.