Oldenkotte

In nauw overleg met het Rijksvastgoedbedrijf en de gemeente Berkelland heeft Rijksbouwmeester Floris Alkemade voorgesteld om bij de voormalige tbs-kliniek Oldenkotte in Rekken ruimte te bieden aan een unieke ontwikkeling: ‘Het huis van de natuur’.  Op dinsdag 24 september informeerde Alkemade de gemeenteraad van Berkelland en andere direct betrokkenen over deze voorgenomen toekomstige ontwikkeling en zijn advies om dit object terug te geven aan de natuur. 

‘Huis van de Natuur’

Alkemade: ‘Als voormalige tbs-kliniek is het gebouw zo specifiek voor die functie gebouwd dat het eigenlijk niet voor andere doeleinden geschikt is, zeker niet in een regio die op dit moment zo nadrukkelijk met krimp te maken heeft. Sloop van het complex zou daarom de meest voor de hand liggende stap zijn. Maar we willen de streek niet met lege handen en een uitgegumde plek achterlaten. We stellen daarom voor om het gebouw na hergebruik van bruikbare materialen gecontroleerd terug te geven aan de natuur. Hierdoor kan een bijzondere plek van schoonheid en verwondering ontstaan waar de kracht van de natuur op fascinerende wijze kan worden beleefd. Aantrekkelijk niet alleen voor de bewoners van de streek zelf maar ook voor bezoekers ver daar buiten.’