Oldenkotte

In nauw overleg met het Rijksvastgoedbedrijf en de gemeente Berkelland heeft Rijksbouwmeester Floris Alkemade voorgesteld om Oldenkotte in Rekken 'terug te geven aan de natuur'.  Binnenkort komt de voormalige tbs-kliniek in de verkoop. Het Rijksvastgoedbedrijf biedt geïnteresseerden de kans om de kliniek te kopen en te transformeren tot een zogeheten ‘Huis van de natuur’. Op 12 maart vindt de bijeenkomst “Consultatie en Ontmoeten" plaats in Rekken. Doel is een ontmoeting te faciliteren tussen verschillende partijen voor mogelijke samenwerking bij het realiseren van de transformatie.

‘Huis van de Natuur’

Floris Alkemade is als Rijksbouwmeester één van de ambassadeurs van het Huis van de Natuur. ‘Als voormalige tbs-kliniek is het gebouw zo specifiek voor die functie gebouwd dat het eigenlijk niet voor andere doeleinden geschikt is, zeker niet in een regio die op dit moment zo nadrukkelijk met krimp te maken heeft. Sloop van het complex zou daarom de meest voor de hand liggende stap zijn. Maar we willen de streek niet met lege handen en een uitgegumde plek achterlaten. We stellen daarom voor om het gebouw na hergebruik van bruikbare materialen gecontroleerd terug te geven aan de natuur. Hierdoor kan een bijzondere plek van schoonheid en verwondering ontstaan waar de kracht van de natuur op fascinerende wijze kan worden beleefd. Aantrekkelijk niet alleen voor de bewoners van de streek zelf maar ook voor bezoekers ver daar buiten.’

Nieuwe betekenis

‘Ik hoop dat er op 12 maart mensen komen die de boodschap begrijpen, dat we hier een totaal andere richting in kunnen slaan. Mensen die kans zien om daaraan bij te dragen. Die ervoor willen zorgen dat er niet iets verdwijnt hier, maar dat deze plek nieuwe betekenis krijgt', aldus de Rijksbouwmeester.


Lees hier het volledige interview met Floris Alkemade over Oldenkotte voor het Rijksvastgoedbedrijf.