25 m2 - schilderij Helen Verhoeven, Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag

Het Rijksvastgoedbedrijf is de grootste opdrachtgever voor monumentale kunst in Nederland. Het Atelier Rijksbouwmeester wil de inhoudelijke kant van dit opdrachtgeverschap versterken. De architectuur leert dat we goede gebouwen aan goede opdrachtgevers te danken hebben.

Hoge Raad

Hoge Raad in beeld

In het kader van de percentageregeling beeldende kunst kreeg schilder Heleen Verhoeven de opdracht om een schilderij te maken dat de Hoge Raad representeert. In een zeldzaam intensief proces tussen de kunstenaar en de kunstcommissie, waarin vier Raadsleden zitting hadden, werd het schilderij in twee jaar stapsgewijs ontwikkeld. Een bezoeker van de Raad kan zich voor het schilderij opgenomen voelen in de eeuwenlange geschiedenis van rechtspleging in Nederland.