Skills in de stad

Sociaal-maatschappelijke vraagstukken als schooluitval en jeugdwerkloosheid zorgen voor circa 145.000 jongeren zonder startkwalificatie. Met het project Skills in de stad willen het Rijksvastgoedbedrijf en de Rijksbouwmeester leegstaand publiek vastgoed inzetten om arbeidsparticipatie aan de onderkant van het functiegebouw te bevorderen. Door leren, werken, wonen en coaching in combinatie aan te bieden in een concreet gebouw, worden gemeenten, bedrijfsleven, onderwijs en andere partijen in staat gesteld om de doelstellingen uit het regeerakkoord met betrekking tot arbeidsparticipatie, mbo onderwijs en integratie beter en sneller te realiseren.

De afgelopen maanden zijn benut voor verdiepende gesprekken lokaal. Ook zijn er diverse studies opgeleverd waaronder het rapport van AKRO consult over de mogelijke samenwerkingsvormen voor het RVB en de gemeenten, de financieringsmogelijkheden en de aanbestedingsmogelijkheden. Er is een bezoek geweest van de staatssecretaris op 20 februari aan Maastricht.
Vooralsnog blijft Skills interessant als ambassadeursproject vanwege de belangrijke component van aandacht voor het sociale domein en het domein overstijgend werken.