Utrecht gebiedsvisie

Rond het stationsgebied Utrecht CS is het Rijksvastgoedbedrijf met een grote hoeveelheid vastgoed aanwezig. Aan de Rijksbouwmeester is de vraag om vanuit zijn visie op gedeelde ruimte te kijken naar de samenhang van ontwikkelingen rondom Utrecht CS. Het project is opgenomen in het Regionaal Ontwikkelprogramma (ROP), waarbij de scope is verruimd: er wordt ook gekeken naar mogelijkheden boven en rondom het spoor.

De afgelopen vier maanden is de samenwerkingsovereenkomst verder besproken met de gemeente Utrecht. Deze wordt tijdens een bezoek van de staatssecretaris in het kader van het ROP in het voorjaar 2019 ondertekend. Ondertussen heeft de gemeente Utrecht zijn plannen voor de buitenruimte rondom het stationsplein Oost aangepast in de geest van de gebiedsvisie. Ook heeft Atelier Rijksbouwmeester een opdracht uitgeschreven om aanpassingen in het buitenruimte rondom het Vrouwe Justitiaplein concreet te maken. De aanbesteding Herman Gorter is eind september gepubliceerd. Naar verwachting kunnen we in het eerste kwartaal 2019 de resultaten van de aanbesteding zien.