Veenhuizen

Op uitnodiging van de provincie Drenthe en de gemeente Noordenveld en in samenspraak met het RVB, heeft de Rijksbouwmeester het initiatief genomen om tot een breed gesprek over de toekomst van Veenhuizen te komen. De opgave 'Veenhuizen' sluit naadloos aan op de thema's die de Rijksbouwmeester in zijn agenda heeft benoemd.

Een Nota van Uitgangspunten is tot stand gekomen met input van RVB, Atelier Rijksbouwmeester en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Deze nota wordt binnenkort opgeleverd. Verder is opdracht verstrekt voor een reflecterend journalistiek onderzoek naar de vervreemding van Veenhuizen, van de afgelopen 20 jaar tot nu aan Floor Milikowski. Floor Milikowski is schrijver voor o.a. de Groene Amsterdammer en heeft ervaring met soortgelijke analyses. Tegelijkertijd is zij bezig met een onderzoek naar de ruimtelijke tweedeling van Nederland tussen kansarm en kansrijk waarin Veenhuizen een voorbeeld is.